Προσεγγίσεις


Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζουμε είναι βασισμένες στην τεκμηριωμένη έρευνα και είναι γνωστές για την αποτελεσματικότητα τους. Ανάλογα με τον χαρακτήρα και το πρόβλημα του ατόμου, εφαρμόζουμε την κατάλληλη προσέγγιση, ενημερώνοντας τον θεραπευόμενο σχετικά με τις μεθόδους και τις τεχνικές της θεραπευτικής προσέγγισης.

Προσέγγιση Θεραπείας:

Η αμοιβή για την ψυχοθεραπεία κυμαίνεται μεταξύ 40 ευ και 60 ευ.