Προσέγγιση, Διάρκεια, Κόστος

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζουμε είναι βασισμένες στην τεκμηριωμένη έρευνα και είναι γνωστές για την αποτελεσματικότητα τους. Ανάλογα με τον χαρακτήρα και το πρόβλημα του ατόμου, εφαρμόζουμε την κατάλληλη προσέγγιση, ενημερώνοντας τον θεραπευόμενο σχετικά με τις μεθόδους και τις τεχνικές της θεραπευτικής προσέγγισης.

Προσέγγιση Θεραπείας:

Η ανωτέρω θεραπευτικές προσεγγίσεις είναι συνήθως βραχυπρόθεσμες (περίπου 5 – 20 συνεδρίες) όμως η διάρκεια των συνεδριών εξαρτώνται σε κάποιους παράγοντες όπως, την σοβαρότητα και την συχνότητα των συμπτωμάτων, το χρονικό διάστημα που υπομείνατε τα συμπτώματα πριν αναζητήσετε βοήθεια, την πρόοδο στην ανταπόκριση της θεραπείας και αν έχετε υποστηρικτικούς ανθρώπους στην ζωή σας. 

Η αμοιβή για την ψυχοθεραπεία κυμαίνεται μεταξύ 40 ευ και 60 ευ.