Διαπροσωπική Θεραπεία


Μία βραχυπρόθεσμη θεραπεία βασισμένη στην θεωρία της προσκόλλησης που στοχεύει στην επίλυση διαπροσωπικών θεμάτων. Είναι μία εξαιρετικά δομημένη θεραπεία με σαφή χρονικό διάγραμμα 12-16 εβδομάδων.

Θεραπευτικές Προσέγγισεις

επόμενο Διαλεκτική Θεραπεία