Μητρότητα και τα Απρόβλεπτα της … Όνειρα και Πραγματικότητα

Η SOPHROSYNA δημιουργήθηκε αρχικά ως εθελοντική υπηρεσία μετά την προσωπική εμπειρία της θνησιγένειας της κόρης μου Σωφρονίας στις 9 Μαϊού 2012 όταν ήμουν στις 33 εβδομάδες κύησης. Αυτή η απώλεια σήμανε την αρχή ριζικών αποφάσεων για να εργαστώ στον Ελλαδικό χώρο ως ψυχολόγος για να καλυφθεί το κενό στις υπηρεσίες μητρικής υποστήριξης για το περιγεννητικό πένθος.

Το έργο μας στην Περιγεννητική Ψυχολογία ξεκίνησε από το 2014 και εφαρμόστηκε εθελοντικά και σε πιλοτική μορφή, στις Κυκλάδες την περίοδο 2017-2019 στα νησιά της Τήνου, Άνδρου και Μυκόνου με σημαντική ανταπόκριση από τις τοπικές κοινότητες.

Με βάση την προαγωγή της ψυχικής υγείας του βρέφους και της μητέρας ως υπηρεσία στοχεύουμε στα ακόλουθα:

  • Να ενισχύσει την υπόθεση της φροντίδας της ψυχικής υγείας του βρέφους και της μητέρας.
  • Να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη, βασισμένη στην τεκμηριωμένη έρευνα και στην απoτελεσματική φροντίδα ψυχικής υγείας των μητέρων.
  • Να αναπτύξει στρατηγικές, μέσω της προσωπικής ή ομαδικής θεραπείας και σεμιναρίων προώθησης της ψυχολογικής υγείας, που θα στοχεύουν στην πρόληψη και στην ανάδειξη των ψυχικών διαταραχών των μητέρων κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας.
  • Να συμβάλει στην συνειδητοποίηση των συνεπειών της μητρικής ψυχικής υγείας στα βρέφη.
  • Να ενθαρρύνει δράσεις που θα βελτιώνουν τις σχέσεις γονέων-βρεφών.
  • Να συμμετάσχει και να ενισχύσει την τεκμηριωμένη έρευνα της μητρικής ψυχικής υγείας.

Στηρίζοντας την μητέρα αλλάζουμε την ποιότητα της σχέσης της μητέρας με το παιδί της.  Πιστεύω πως η Μητέρα δημιουργεί τον συναισθηματικό δεσμό με το Νεογνό και το Νεογνό σχηματίζει την προσκόλληση προς την Μητέρα. Όσο υγιής είναι η ψυχική υγεία της Μητέρας τόσο υγιής θα είναι η προσκόλληση του Νεογνού μαζί της.

Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη στις γνώσεις και στις ικανότητες μας να βελτιώσουμε την Μητρική και Βρεφική Ψυχική Υγεία !

Χρυσάνθη Γεωργιάδου, ΜSc-LP


Υποσημείωση:

Η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν* για γονείς που έχουν βιώσει την θνησιγένεια και τον θάνατο του νεογνού τους.**

* Μία εβδομαδιαία συνεδρία 60 λεπτών για διάστημα ενός μηνός

** Έως 2 μήνες από την απώλεια