Γνωσιακή Θεραπεία

Η προσέγγιση που στοχεύει στην βελτίωση του ατόμου μέσω παρεμβάσεις στις γνωστικές διεργασίες. Οι συναισθηματικές δυσκολίες είναι αποτέλεσμα λανθασμένων τρόπων σκέψεων και διαστρεβλωμένων στάσεων ενώπιον του εαυτού & των άλλων. Εξαιρετικά δομημένη και βραχεία ψυχοθεραπεία, το λιγότερο 8-12 συνεδρίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις ως και 32. Τεχνικές: Γνωστική Αναδόμηση & Τροποποίηση, Γνωστικό Παιχνίδι και άλλες τεχνικές.

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις 

επόμενο Διαπροσωπική