Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία


Προσέγγιση αρχικά βασισμένη στην θεραπεία της συμπεριφοράς, όπου η τροποποίηση & επαναμάθηση επεκτάθηκε και στις γνωστικές διεργασίες. Απαραίτητο η εκπαίδευση δεξιοτήτων, εργασίες για το σπίτι & ανάλυση συμπεριφοράς. Στόχος η επαναξέταση & αναδιάρθρωση λανθασμένων πεποιθήσεων.