Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία


Παραλλαγή της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας όμως με έμφαση στις αντιθετικές στρατηγικές της αποδοχής και της αλλαγής. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η εκπαίδευση των δεξιοτήτων στο πλαίσιο της ομαδικής θεραπείας.

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

επόμενο Συμπεριφορική