Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική


Οι συνεδρίες και οι ομάδες μας είναι παρεμβατικές, εκπαιδευτικές και δομημένες. Βασίζονται στην γνωσιακή και στην συμπεριφορική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και στην διαπροσωπική θεραπεία. Πιστεύουμε αυτές οι προσεγγίσεις είναι αποτελεσματικές με βάση την τεκμηριωμένη έρευνα για θέματα ψυχικής υγείας όπως την διάθεση συμπεριλαμβανόμενα την κατάθλιψη και για τις αγχώδης διαταραχές. Αυτές οι συναισθηματικές δυσκολίες γιγαντώνονται στην διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό. Μπορεί και να εμφανιστούν ως και τρία χρόνια μετά τον τοκετό και γι’ αυτόν τον λόγο εξυπηρετούμε γονείς και νήπια που παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρμογής ως γονείς και παιδιά με συμπεριφορικές δυσκολίες.

Περισσότερες πληροφορίες Τ. 6988604576