Ψυχολογική Αξιολόγηση και Εκτίμηση


Η ψυχολογική αξιολόγηση και εκτίμηση βασίζεται σε άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως η κλινική συνέντευξη (για ενήλικες και παιδιά / εφήβους) και με την χρήση σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων διάγνωσης, π.χ. τεστ νοημοσύνης ή προσωπικότητας.  Για τα παιδιά και εφήβους χρησιμοποιούμε πρόσθετους μεθόδους αξιολόγησης όπως το παιδικό ιχνογράφημα, συμβολικό παιχνίδι, και τη συλλογή δεδομένων σε φυσικές και τεχνητές συνθήκες.

Η κα. Γεωργιάδου είναι εκπαιδευμένη και ειδικεύθηκε στην χρήση ψυχομετρικών τεστ, στην στατιστική και στην έρευνα της ψυχολογίας (MSc Research Methods in Psychology, University College London). Έχει διδάξει στατιστική και έρευνα στο βασικό πτυχίο Bachelor of Science (Psychology) του Birkbeck College, University of London. Επίσης, εργάστηκε ως Ψυχολογική Ερευνήτρια στο τμήμα της Οικογενειακής Θεραπείας στο Βρετανικό Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience του Kings College London, εκτελώντας την αρχική αξιολόγηση και ψυχολογική εξέταση παιδιών και εφήβων στον τομέα των Διατροφικών Διαταραχών την περίοδο 2007-2009.