Ψυχοθεραπεία

Η Ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται σε χρόνια ή επαναλαμβανόμενα προβλήματα είτε πριν την εγκυμοσύνη είτε στην διάρκεια της ή μετέπειτα. Επικεντρώνεται στο συναίσθημα και στην εμπειρία και μπορεί να διαρκέσει 6 μήνες, 2 χρόνια ή περισσότερο στην κλασική της μορφή, όπως στην Ψυχανάλυση. Περιλαμβάνει διάφορες εξετάσεις (προσωπικότητας, νοημοσύνης), την θεραπεία του λόγου (talk therapy), και άλλες θεραπείες, όπως την Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία. Στοχεύει βαθιά στην εσωτερική σκέψη και στο συναίσθημα για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην προσωπική ανάπτυξη.

Με βάση την Θεωρία της Εκμάθησης (Bandura), την Θεωρία της Πρόσκολλησης (Bowlby) την Γνωσιακή και την Συμπεριφορική Ψυχολογία (Beck), προσφέρουμε μία σειρά από ψυχολογικές παρεμβάσεις αναλόγως των αναγκών της κάθε εγκύου, νέας μητέρας και του γονέα, είτε ατομικά είτε ομαδικά, δια ζώσης ή διαδικτυακά.

Η ψυχολογική παρέμβαση αποτελείται από ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες. Αναπτύσσουμε δομημένα προγράμματα στις διαταραχές της διάθεσης και του άγχους αλλά και μία σειρά από προγράμματα που αφορούν την εξέλιξη της βρεφικής ψυχικής ανάπτυξης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες Τ. 6988-604-576