Γονεϊκο Στρες


africmum

Οταν οι γονείς είναι χαρούμενοι, συγκροτημένοι και στηριγμένοι, είναι σε καλύτερη θέση να ανταποκριθούν και να είναι διαθέσιμοι στο μωρό τους. Αυ τό βοηθά στο να αναπτυχθεί ένας δυνατός, ασφαλής δεσμός, που πάνω του θα στηριχθεἰ η υγιής, φυσική, ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη του μωρού. Η καλή συναισθηματική υγεία και επικοινωνία βοηθά στην διατήρηση θετικών σχέσεων με τα μεγαλύτερα παιδιά και τα άλλα μέλη της οικογένειας, και βοηθά το ζευγάρι να ξεπερνά ενωμένο τις προκλήσεις της προσαρμογής στην πραγματικότητα του νέου μωρού.

Η SOPHROSYNA επικεντρώνει στην έγκαιρη αναγνώριση και παρέμβαση στα συναισθήματα, στην συμπεριφορά και στα ψυχικά προβλήματα που βιώνουν μητέρες προκειμένου να έχουν οι συνέπειες των διαταραχών τους λιγότερη επίδραση στα βρέφη.


Βιβλιογραφία

  1. Canadian Paediatric Society (2004). Maternal Depression and Child Development, Paediatric Child Health, Vol 9, No. 8.
  2. Soloman, J and George, C. (1999). Attachment Disorganisation, Guildford Press, New York
  3. Greinberger, Kelley & Slade, (2005)Maternal reflective functioning, mother-infant affective communication, and infant attachment: Exploring the link between mental states and observed caregiving behavior in the intergenerational transmission of attachment. Attachment and Human Development;7:299–311.