εγκυμοσύνη μητρότητα οικογένεια

Περιγεννητική Ψυχολογία

Ο τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με την βρεφικἠ και μητρική ψυχικἠ υγεία. Έχει ρίζες στην αναπτυξιακή ψυχολογία και στόχος μας είναι η βελτίωση της ψυχολογίας του νεογέννητου.

2017 SOPHROSYNA Perinatal Psychology