Εργαλεία Αξιολόγησης και Ανίχνευσης


Η ψυχομετρικές εξετάσεις που χρησιμοποιούμαι στηρίζονται στην διεθνή τεκμηριωμένη έρευνα. Ορισμένα από τα εργαλεία που πιθανόν να σας ζητηθεί να συμπληρώσετε στην προκαταρκτική εξέταση είναι:

Ερωτηματολόγια και Κλίμακες

Beck Depression Inventory II (BDI-II)

Beck Anxiety Inventory (BAI)

Children’s Behavioural Checklist (CBCL) (ΣΑΕΒΑ-Auchenbach)

State Trait Anxiety Scale (STAI-Y)

State Trait Children’s Anxiety Scale (STAI-C)

Spence’s Children Anxiety Scale

Strengths and Difficulties Questionnaire

Mood and Feelings Questionnaire

Διαγνωστικά Τεστ, Κλινική Αξιολόγηση

Structured Clinical Interview- SCID DSM-V

International Personality Disorder Examination (IPDE, ICD- 10)

Eating Disorder Examination (EDE-Q)

Raven’s Progressive Matrices