Βρεφάκια 0-3

Η Βρεφική Ψυχική Υγεία (ΒΨΥ) σχετίζεται με την αναπτυσσόμενη ικανότητα του βρέφους και του νηπίου (μέχρι και την ηλικία των 3 χρόνων) να βιώνει, να εκφράζει και να ρυθμίζει τα αισθήματά του· να διαμορφώνει στενές και ασφαλείς σχέσεις· και να εξερευνά το περιβάλλον του και να μαθαίνει από αυτό. Κι αυτά όλα στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος φροντίδας, που περιλαμβάνει την οικογένεια, την κοινότητα και το πολιτιστικό παράδειγμα.

Η επιστήμη δείχνει ότι τρεις παράγοντες είναι κρίσιμοι για ένα νήπιο στα πρώτα τρία χρόνια της ζωής του, κι αυτοί είναι η ανάπτυξη του εγκεφάλου, ο συναισθηματικός δεσμός και οι σχέσεις του βρέφους, και η έλλειψη τοξικού στρες από την ζωή του βρέφους.

Αγαπάμε τα μωράκια μας και θέλουμε να βοηθήσουμε την νέα μαμά και τον νέο μπαμπά στην συναισθηματική ανατροφή του παιδιού τους ώστε να σταθούν ικανοί να οικοδομήσουν ασφαλείς και σταθερές σχέσεις με τα παιδιά τους.