Έρευνα


Βασικός στόχος της SOPHROSYNA είναι η έρευνα συγκεκριμένα στην μητρική περιγεννητική ψυχική υγεία ως προς την αποτελεσματικότητα και στην κοστολόγηση των ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων σε θέματα περιγεννητικών ψυχικών διαταραχών.

Στην υπηρεσία μας η περιγεννητική περίοδο αναφέρεται στην διάρκεια από την σύλληψη ως και τρία χρόνια μετά τον τοκετό. Ενδιαφερόμαστε γι’ αυτήν την περίοδο τόσο για το αγέννητο βρέφος όσο και για το νήπιο και την μητέρα. Σκοπός μας είναι η υγιή βρεφική και μητρική ψυχική υγεία που συμπεριλαμβάνει τον δεσμό της μητέρας προς το νεογνό και την υγιή προσκόλληση του βρέφους στην μητέρα.

Τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα στοχεύουν στα ακόλουθα:

  1. Περιγεννητική Απώλεια: Θνησιγένεια και Νεογνικός Θάνατος

  2. Μητρική Κατάθλιψη: Πρόληψη και Διαχείριση

  3. Διαταραχές Άγχους: Η Αβεβαιότητα ως Κριτήριο Ενεργοποίησης Πανικού

  4. Προσωπικότητα του Βρέφους: Πρώιμες Εμπειρίες και Συνέπειες στη Βρεφική Συναισθηματική Υγεία.

  5. Ο Συναισθηματικός Δεσμός της Μητέρας και η Προσκόλληση του Βρέφους: Συνέπειες και Διαχείριση

Συνεργαζόμαστε με επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στον διεθνή για την διεξαγωγή των ερευνών μας. Επικοινωνήστε μαζί μας αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε ενεργά στις έρευνες μας.

Τ. 6988.604.576 Ε.info@sophrosyna.org