Το Έργο μας

Στόχοι

Η SOPHROSYNA είναι μια μοναδική υπηρεσία για μητέρες και βρέφη, με σκοπό να παρέξει γνώση, πληροφόρηση και ψυχολογική φροντίδα. Στόχοι της SOPHROSYNA είναι:

  • Να ενισχύσει την υπόθεση της φροντίδας της ψυχικής υγείας του βρέφους και της μητέρας.
  • Να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη, βασισμένη στην τεκμηριωμένη έρευνα και στην αποτελεσματική φροντίδα ψυχικής υγείας των μητέρων.
  • Να αναπτύξει στρατηγικές, μέσω της προσωπικής ή ομαδικής θεραπείας και σεμιναρίων προώθησης της ψυχολογικής υγείας, που θα στοχεύουν στην πρόληψη και στην ανάδειξη των ψυχικών διαταραχών των μητέρων κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας.
  • Να συμβάλει στην συνειδητοποίηση των συνεπειών της μητρικής ψυχικής υγείας στα βρέφη.
  • Να ενθαρρύνει δράσεις που θα βελτιώνουν τις σχέσεις γονέων-βρέφων.
  • Να συμμετάσχει και να ενισχύσει την τεκμηριωμένη έρευνα της μητρικής ψυχικής υγείας.
  •        Να προσφέρει εκπαίδευση στην βρεφική-μητρική ψυχική υγεία σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και μη,           ώστε να έχουν βασικές ικανότητες και γνώσεις στον τομέα για να παρατείνουν ψυχολογική υποστήριξη               στην τοπική κοινωνία.