Πρόγραμμα Νέοι Πατέρες


Το Πρόγραμμα Νέοι Πατέρες αναπτύχθηκε από τους ψυχολόγους της SOPHROSYNA και για πρώτη φορά έχει εφαρμοστεί στην Τήνο για ομάδα των 24 πατέρων σε δύο κύκλους.

Τέσσερις δίωρες συνεδρίες όπου οι μελλοντικοί και νέοι πατέρες θα εξερευνήσουν την βρεφική ψυχική υγεία, την πατρότητα και τις επιρροές του πατέρα στην συναισθηματική, γνωσιακή και κοινωνική ανάπτυξη του βρέφους.

Κόστος Συμμετοχής: 15 ευ την Συνεδρία