Προσωπικά Δεδομένα – Κλεισίματος Ραντεβού


Ενημερωθείτε λεπτομερώς σχετικά με τους Όρους Χρήσης και Προσωπικών Δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από εμάς αφορούν:

(α) Προσωπικά δεδομένα που μας κοινοποιείτε οι ίδιοι μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας ή κλεισίματος ραντεβού. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στην ιστοσελίδα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, χώρα και πόλη κατοικίας) ή αυτά που ενδέχεται να επιλέξετε οι ίδιοι, αν το επιθυμείτε, να συμπεριλάβετε (σχόλια-παρατηρήσεις σχετικά με το θέμα σας και το ιστορικό σας) αποστέλλονται απευθείας με τη μορφή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ψυχολόγο. Τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους (πέραν των περιπτώσεων που ορίζει ο νόμος) και προστατεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

Προσωπικά δεδομένα σας Ειδικών Κατηγοριών που μπορεί εσείς να επιλέξετε να μας κοινοποιήσετε (δεδομένα υγείας, φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό κλπ.) υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Η ψυχολόγος ενδέχεται να προβαίνει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας μόνο προκειμένου να γίνει ορθή εκτίμηση της κατάστασής σας και να σας παρασχεθούν οι βέλτιστες υπηρεσίες.

Σε σχέση με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρειάζεται να γνωρίζετε ότι δεν αποτελούν έναν 100% ασφαλή τρόπο για τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Σε περίπτωση που επιλέξετε να τον χρησιμοποιήσετε, αποδέχεστε τον κίνδυνο οι εν λόγω πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα να υποκλαπούν, να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο ή να αλλοιωθούν από τρίτους (πχ.hackers), παρόλο που η ψυχολόγος λαμβάνει μέτρα για να μη συμβεί αυτό.

Η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και η υποβολή του αιτήματός σας στις φόρμες επικοινωνίας και κλεισίματος ραντεβού, σημαίνει ότι δηλώνετε ρητά, ελεύθερα και έχοντας πλήρη επίγνωση ότι συναινείτε και αποδέχεστε τη συλλογή και επεξεργασία από την ψυχολόγο των προσωπικών σας δεδομένων που παρέχετε σε αυτήν και που αναφέρονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων Ειδικών Κατηγοριών.

(β) Προσωπικά δεδομένα που αυτόματα συλλέγονται κατά την περιήγησή σας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται κατά καιρούς, όπως τα cookies (IP διεύθυνση, τύπος συσκευής, πρόγραμμα περιήγησης, ιστοσελίδα ανακατεύθυνσης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης και τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα). Το site χρησιμοποιεί και υπηρεσίες τρίτων (όπως το Google Analytics) και ο κάθε ένας έχει τη δική του πολιτική. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Πολιτική Cookies που χρησιμοποιούμε.

Σκοποί επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας προ-συμβατικής σχέσης και στη συνέχεια στο πλαίσιο εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων, ώστε να λαμβάνετε προσωποποιημένες για εσάς πληροφορίες, καθώς και για να απαντήσουμε σε αιτήματά σας ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας μετά από δική σας αίτηση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από εμάς για τους εξής σκοπούς:

  • Για τον ορισμό ραντεβού με την ψυχολόγο.
  • Για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία (ηλεκτρονική ή τηλεφωνική) με την ψυχολόγο και να απαντήσει σε ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
  • Για να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που ζητάτε, δηλαδή υπηρεσίες ψυχολόγου στο γραφείο μας ή διαδικτυακά μέσω Skype.
  • Για την ενημέρωσή σας αν το επιθυμείτε (πχ. στην περίπτωση του newsletter) για άρθρα, επερχόμενα σεμινάρια ή και διαφόρων προωθητικών ενεργειών και εν γένει τη συνεχόμενη βελτίωση των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών μας.
  • Για ενδοεπιχειρησιακή στατιστική ανάλυση, βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας, και για την πρόληψη έναντι απάτης.
  • Για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της ψυχολόγου και την έκδοση και αποστολή στον πελάτη των νόμιμων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

(α) Η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πχ συγκατάθεση κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας για το κλείσιμο ραντεβού)

(β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς,

(γ) Η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε.

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του ιστοχώρου μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.