Βρέφος


Δεν υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί τον κεφαλαιώδη ρόλο που παίζει στην υγιή κοινωνική, ψυχολογική, συμπεριφορική και γνωσιακή ανάπτυξη ενός νεογνού η ψυχική υγεία του γονιού του και μάλιστα της μητέρας. Εχουμε πλέον σημαντική κατανόηση της επίδρασης της ποιότητας της σχέσης μητέρας-νεογνού στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του και στις ψυχικές του λειτουργίες (1). Στην διάρκεια της εγκυμοσύνης, το μητρικό άγχος μπορεί να βλάψει την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου με επιπτώσεις στην συμπεριφορά του νηπίου (2). Το μητρικό άγχος έχει σχετισθεί με τον δύσκολο νηπιακό χαρακτήρα (3), αυξημένη νηπιακή κορτιζόλη (4)  και συμπεριφορικές δυσκολίες στην παιδική ηλικία (5). Το προγεννητικό άγχος αυξάνει τον κίνδυνο ελλειματικής προσοχής και υπερδραστηριότας, του άγχους και της καθυστέρησης της ομιλίας (6)  καθώς και μελλοντικών προβλημάτων ψυχικής υγείας (7).

Η Μητρική Ψυχική Υγεία (ΜΨΥ) στην μετά τον τόκο περίοδο έχει επιπτώση στον θηλασμό και στους ρυθμούς ανάπτυξης του βρέφους. Επίσης, η επιλόχεια κατάθλιψη της μητέρας δυσκολεύει την σχέση μητέρας-βρέφους και το βρέφος έχει αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξει ανασφαλή προσήλωση και ψυχοπαθολογία (8), που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την γνωσιακή του ανάπτυξη (9).

Οι έρευνες μας αποκαλύπτουν ότι η Βρέφικη Ψυχική Υγεία (ΒΨΥ) στηρίζεται βαθιά στην ικανότητα των γονέων να ανταποκριθούν και να φροντίσουν τα μωρά τους. Επίσης, γνωρίζουμε ότι η ψυχική κατάσταση της μητέρας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην βρεφική ψυχική υγεία. Η σχέση βρέφους-μητέρας, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι θεμελιώδης στην δημιουργία της ψυχικής υγείας  για το μέλλον της κοινωνίας μας.  Ποιός είναι ο σύνδεσμος μεταξύ βρέφους και ενηλικίωσης; Πως γίνεται ένας ενήλικας υπεύθυνος για τις πράξεις του και χρήσιμος στην κοινωνία του; Οι απαντήσεις δίνονται έμμεσα από την σχέση της μητέρας και του μωρού της.

 


Βιβλιογραφία

  1. Bowlby, J. Attachment and Loss. 1969.; Fonagy, P., Steele, M., Higgit, A. & Target, M. (1994). Theory and practice of resilience. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35, 231-257; Schore, A.N. (2001). Effects of a secure attachment relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal, Vol. 22., 7-66; Siegel, D.J. (2001). Toward an interpersonal neurobiology of the developing mind: Attachment relationships, “mindsight,” and neural integration. Infant Mental Health Journal, Vol.  22, 67-94.
  2. Glover & O’Connor (2002). Effects of antenatal stress and anxiety. British Journal of Psychiatry May 2002, 180 (5) 389-391; DOI: 10.1192/bjp.180.5.389
  3. Grant et al. (2009). Maternal prenatal anxiety, postnatal caregiving and infants’ cortisol responses to the still-face procedure.Dev Psychobiol. 2009 Dec;51(8):625-37. doi: 10.1002/dev.20397.
  4. O’Connor, T. G., Heron, J., Golding, J., et al (2002) Maternal antenatal anxiety and children’s behavioural/emotional problems at 4 years. Report from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children. British Journal of Psychiatry, 180, 502 -508
  5. Talge et al (2007). Antenatal maternal stress and long-term effects on child neurodevelopment: how and why? Journal of Child Psychol Psychiatry. 2007 Mar-Apr;48(3-4):245-61.
  6. O’Connor et al 2002
  7. Murray, L. & Cooper, P.J. (1997). Effects of postnatal depression on infant development. Arch Dis Child 1997;77:99-101 doi:10.1136/adc.77.2.99Murray, L. (2009) The development of children of postnatally depressed mothers: evidence from the Cambridge longitudinal study. Psychoanalytic Psychotherapy, 23 (3). pp. 185-199. ISSN 0266-8734 doi: 10.1080/02668730903227289
  8. Milgrom, J., Westley, D., & Gemmill, A.W.(2004). The mediating role of maternal responsiveness in some longer-term effects of postnatal depression on infant development. Infant Behavior & Development;27:443–454. doi: 10.1016/j.infbeh.2004.03.003.
  9. http://pathwaystofamilywellness.org/Breastfeeding/nighttime-breastfeedinghow-does-it-affect-maternal-mental-health.html#sthash.0bPnBmrK.dpuf