Πατέρα


Οι έρευνες έχουν δείξει ότι παρουσιάζονται ομοιότητες και συσχετισμοί στην κατάθλιψη μετά την γέννα ενός παιδιού μεταξύ ανδρών και γυναικών (1). Η προσαρμογή στον γονεϊκό ρόλο και το αυξημένο φορτίο της φροντίδας του νεογνού μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του άνδρα να βοηθά την σύντροφό του και να οικοδομεί εμπιστοσύνη στα  νήπια. Η κατάθλιψη και το άγχ ος του πατέρα μπορεί να συμβάλλει στο μητρικό άγχος και στις διαταραχές της ΜΨΥ. 

Επίσης, η κατάθλιψη του πατέρα στην μετά την γέννα περίοδο έχει συνδεθεί με την κατοπινή ανάπτυξη διαταραχών της ψυχικής υγείας των παιδιών, ανεξαρτήτως της μητρικής κατάθλιψης (2).  Ζώντας με ένα μέλος της οικογένειας που πάσχει από ψυχική διαταραχή ο αντίκτυπος στις σχέσεις, στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή είναι σημαντικός. Αυτός ο φαύλος κύκλος των αλληλεπιδράσεων κάνει την ανάγκη για μια συνολική στήριξη των μελών της οικογένειας επιτακτική.

 


Βιβλιογραφία

  1. Deater-Deckard, K. (1998). Parenting stress and child adjustment: Some old hypotheses and new questions, Clinical Psychology: Science and Practice 5 (3), 314-332
  2. Ramchandani, P. & Psychogiou, L. (2009). Paternal psychiatric disorders and children’s psychosocial development. Lancet. 2009 Aug 22;374(9690):646-53. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60238-5. Epub 2009 May 4.