Επιπτώσεις Μ.Ψ.Υ.


Ασχέτως την ένταση ενός προβλήματος Μητρικής Ψυχικής Υγείας στην περιγεννητική περίοδο, αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο σε κάθε διάσταση της ζωής της γυναίκας και μάλιστα στο παιδί της και στο άμεσο της περιβάλλον. Η ίδια η μητέρα που θα σηκώσει το φορτίο μιας τέτοιας διαταραχής, σε συνδυασμό με την συνολική επιβάρυνση που η γέννα θα της φέρει, θα αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες στις σχέσεις και στην ικανότητά της να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της φροντίδας του νεογνού. Η απειλή του κοινωνικού αποκλεισμού και της απομόνωσης είναι πολύ σημαντική και μπορεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη θέση της. Η αποδυνάμωση της θέσης της μητέρας θα αποδυναμώσει όλο το οικογενειακό δίκτυο που εξαρτάται από αυτήν, επιστρέφοντάς της ακόμη μεγ αλύτερες αγωνίες και έγνοιες σε έναν φαύλο κύκλο νέων προβλημάτων.

Πρόσφατη έρευνα του LSE (2014) (1)  έδειξε ότι το ετήσιο οικονομικό κόστος των επιπτώσεων της ΜΨΥ στην Αγγλία ξεπέρασε τα 8 δισ. λίρες (σχεδόν 11 δισ. ευρώ). Αλλά το πιό σημαντικό στην παραπάνω έρευνα είναι ότι το 72% αυτού του κόστους αφορά τις επιπτώσεις της ΜΨΥ στο νεογέννητο βρέφος. Γιατί η ΜΨΥ δεν αφορά μόνο την μητέρα, αλλά και το νεογέννητο παιδί και την υπόλοιπη οικογένεια.

Η προσωπική ιστορία μιας μαμάς έμπνευσει για τόσες άλλες!