Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Τίτλους Σπουδών


  • Deakin University (2012-2013). Phd by Research. Withdrew without incurring academic penalties.
  • University of London (2006). MSc ResMethods in Psychology (Ερευνητικοί Μέθοδοι στην Ψυχολογία: Γνωσιακή, Κλινική, Νευροψυχολογία).
  • The Open University (2001). DipPsychOpen (Γνωσιακή & Κοινωνική Ψυχολογία, Ψυχοθεραπεία).
  • The University of Queensland (1997). Bachelor of Arts (Psychology) (Κλινική Ψυχολογία).
  • The James Cook University (1993). Bachelor of Arts (Πολιτικές Επιστήμες & Γαλλική Φιλολογία).