Ασθενείς


Η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας που προσφέρεται στο νόμιμο γραφείου της Ψυχολόγου, αποτελείται από δύο Τμήματα. Το Τμήμα Περιγεννητικής Ψυχολογίας, SOPHROSYNA, και το Τμήμα Γενικής Ψυχολογίας, στο οποίο δεχόμαστε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και οικογένειές. Η υπηρεσία SOPHROSYNA ασχολείται αποκλειστικά με γυναίκες που επιθυμούν να βιώσουν την μητρότητα, την ψυχική υγεία εγκύων και λεχώνων, και με την υγιή συναισθηματική ανατροφή βρεφών 0-3 έτη.