Τμήματα Ψυχικής Φροντίδας

Τα Τμήματα περιλαμβάνουν:

Περιγεννητική Ψυχολογία

Παιδική Ψυχολογία συμπεριλαμβανόμενο Ανήλικες εώς 18 έτη και Οικογένειές

Ενήλικες

 

 

© 2021 SOPHROSYNA Χρυσάνθη Γεωργιάδου Υπηρεσίες Ψυχολόγου