Παιδική Θεραπεία


Στην Παιδική Ψυχολογία προσπαθούμε να εξηγήσουμε πως η σκέψη, το συναίσθημα και η συμπεριφορά των παιδιών αλλάζει στην αλληλεπίδραση τους με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους. Θέματα που μας αφορούν περιλαμβάνουν: τις κινητικές δεξιότητες, τις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου, την εξέλιξη της γλώσσας, την κοινωνική αλλαγή, την προσωπικότητα, την συναισθηματική ανάπτυξη και την ιδιότητα του παιδιού.

Στην Παιδική Ψυχοθεραπεία προσεγγίζουμε το παιδί όχι ως το πρόβλημα αλλά εντοπίζουμε τις δυνατότητες του γιατί αυτές θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις δυσκολίες του. Προσφέροντας σωστή αξιολόγηση και την κατάλληλη θεραπεία το παιδί αποκτά αυτοεκτίμηση, νιώθει ικανό και έτοιμο να λάβει πρωτοβουλίες.

 

Είμαστε σε θέση να παρουσιάζουμε ομιλίες σε Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων σχετικά με τα θέματα αυτά. Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες. Τ. 6988.604.576