Οικογενειακή Θεραπεία


Η πολυετή μας εμπειρία με παιδιά και εφήβους δείχνει πως τα περισσότερα παιδιά- και ειδικά οι έφηβοι- είναι απρόθυμοι να δεχτούν ψυχολογική στήριξη και συμμετέχουν σε ψυχολογικές συναντήσεις από αναγκασμό, πρωτίστως από τους γονείς τους.  Γι΄ αυτόν τον λόγο πιστεύουμε πως σε πρώτη φάση ο γονέας χρειάζεται να λάβει ο ίδιος ψυχολογική υποστήριξη ώστε να μάθει αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των δυσκολιών που προκύπτουν στην οικογένειά.

Με βάση αυτήν την λογική δημιουργούμε ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας ώστε να συμμετέχει ο γονέας είτε μόνος είτε μαζί με το παιδί του σε συνεδρίες που στοχεύουν στον αποτελεσματικό τρόπο Επικοινωνίας.

Αφού ολοκληρώσουν και εφαρμόσουν τις τεχνικές που μαθαίνουν στο Πρόγραμμα Επικοινωνίας τότε είμαστε έτοιμοι να τους δεχτούμε σε οικογενειακή θεραπεία και να συνεργαστούμε για να βρούμε εποικοδομητικές λύσεις για τα ακόλουθα θέματα που προβληματίζουν:

  • Αδελφική Ζήλεια
  • Θυμός
  • Επιθετικότητα
  • Έλλειψη Σεβασμού
  • Ορειοθέτηση
  • Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή
  • Αντικοινωνική Συμπεριφορά
  • Διαζύγιο και Προσαρμογή

Κλεἰστε ραντεβού για να συζητήσουμε τα θέματα που προκύπτουν στην οικογένειά σας και χρειάζεστε ψυχολογική καθοδήγηση. Τ. 6988-604-576

Αν αισθάνεστε ότι εσείς ή κάποιος δικός σας βρίσκεται σε σοβαρό, άμεσο κίνδυνο και πρόκειται για έκτακτη ανάγκη (π.χ. αυτοκτονικός ιδεασμός, ετεροκαταστροφικός ιδεασμός κ.α.) επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον ειδικό ψυχικής υγείας ή την πιο κοντινή σας εφημερεύουσα Ψυχιατρική Κλινική.

Τηλέφωνο άμεσης βοήθειας: 166 —Εφημερεύοντα Νοσοκομεία