Οικογένειά


Επιπτώσεις στα υπόλοιπα παιδιά της μητέρας

 Μια διαταραχή της ΜΨΥ δεν αφήνει φυσικά ανεπηρέαστα και τα υπόλοιπα παιδιά της, όταν αυτά υπάρχουν. Τα νεότερα απειλούνται από την μείωση της γονεϊκής παρουσίας στις δραστηριότητές τους, που μπορεί να επηρεάσει το ενδιαφέρον τους για την υπόλοιπη κοινωνική τους ζωή (σχολείο, φίλους, κλπ) (1).  Η υποτροπιάζουσα μητρική κατάθλιψη ευθύνεται για αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης στους εφήβους και αύξηση των ποσοστών αγχωτικών διαταραχών στα παιδιά (2).

 


Βιβλιογραφία

  1. Murray, L. & Cooper, P.J. (1997). Effects of postnatal depression on infant development. Arch Dis Child 1997;77:99-101 doi:10.1136/adc.77.2.99
  2. Halligan, S.L., Herbert J., Goodyer I., Murray L. (2007). Disturbances in morning cortisol secretion in association with maternal postnatal depression predict subsequent depressive symptomatology in adolescents. Biol. Psychiatry, 62:40–46. [PubMed]