Σκέψη και Διάλογο


Η Συμβουλευτική είναι μία γενικευμένη ορολογία που χρησιμοποιείτε για να προσφέρει σύντομη θεραπεία για στοχευμένα προβλήματα που συνήθως είναι της παρούσας στιγμής. Αφορά συγκεκριμένες καταστάσεις ή συμπεριφορές, είναι βραχυπρόθεσμη και διαρκεί το πολύ ως 6 μήνες.  Η Συμβουλευτική πιθανόν να είναι η κατάλληλη επιλογή θεραπείας αν:

  • έχετε συγκεκριμένα θέματα ή βραχυπρόθεσμα προβλήματα που θέλετε να δουλέψετε
  • θέλετε να μάθετε δεξιότητες αντιμετώπισης ώστε να διαχειρίζεστε το στρες και να βελτιώσετε τις σχέσεις σας
  • αντιμετωπίζετε προσαρμογές ή είστε σε μεταβατική φάση στην ζωή σας, όπως διαζύγιο ή πένθος
  • αντιμετωπίζετε θέματα εξαρτήσεων
  • ψάχνετε ουσιαστικά κάποιον που είναι “coach” ο οποίος μπορεί να σας καθοδηγήση και να σας στηρίξη στην προσπάθεια σας να μάθετε πως να διακρίνετε τα προβλήματα σας και να υλοποιείτε τις υγιή λύσεις για τον εαυτό σας

Προσφέρει καθοδήγηση, στήριξη και εκπαίδευση στους ανθρώπους ώστε να μπορούν οι ίδιοι να βρουν μόνοι τους τις λύσεις.