Σκέψη και Διάλογο


Η Συμβουλευτική Θεραπεία εστιάζει στον άνθρωπο και όχι στο πρόβλημα του. Ο θεραπευόμενος μιλάει για τους προβληματισμούς τις καθημερινής ζωής του (προσωπικό, επαγγελματικό, κοινωνικό και οικογενειακό επίπεδο) και ενθαρρύνεται από τον θεραπευτή να βρει τις πιθανές λύσεις στις δυσκολίες του.

Ο σκοπός της θεραπείας είναι ο άνθρωπος να ενδυναμωθεί ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση στα απρόσμενα γεγονότα και βιώματα της ζωής του. 

Η Συμβουλευτική είναι αποτελεσματική για διάφορα ψυχολογικά προβλήματα όπως: τις διαταραχές της διάθεσης, το γενικευμένο άγχος & την στενοχώρια, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, διαζύγιο, σχέσεις και άλλες ανησυχίες.