Υπηρεσίες και Εκπαίδευση

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

ΔΩΡΕΆΝ συμμετοχή για γυναίκες, εγκυμονούσες, νέες μητέρες και πατέρες στα προγράματα ψυχοεκπαίδευσης και ομαδικής ψυχοθεραπείας.

Πρόγραμμα Μητέρα-Βρέφος

Πρόγραμμα Νέοι Πατέρες

Παιγνιοθεραπεία για Γονείς

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

ΔΩΡΕΆΝ εκπαίδευση για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και όσους δουλεύουν με βρέφη, νήπια, εγκύες και μητέρες.

Βέλτιστες Πρακτικές: Βρεφική-Μητρική Ψυχική Υγεία