Θεραπευτικές Προσεγγίσεις


Η ψυχοθεραπεία για να είναι αποτελεσματική χρειάζεται δέσμευση από τον θεραπευόμενο και κατάλληλη καθοδήγηση από τον ειδικό. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά κίνητρα και βούληση σχετικά με την ψυχοθεραπεία. Η εμπειρία μας δείχνει πως όσο ο άνθρωπος εφαρμόζει στην καθημερινότητα τους όσα μαθαίνει στον χώρο της θεραπείας, τόσο πιο γρήγορα παρατηρούνται οι αλλαγές στις σκέψεις, στο συναίσθημα και στην συμπεριφορά του.

Είναι πιο εύκολο για τον εγκέφαλο να προσαρμοστεί στις αλλαγές σε σχέση με τα βιώματα στην πρώιμη / νηπιακή ηλικία (2-10 έτη) απ’ ότι είναι στην ενηλικίωση (μετά τα 30 έτη). Εξίσου, χρειάζεται λιγότερος κόπος για να γίνουν αυτές οι αλλαγές στην νηπιακή / παιδική ηλικία απ’ ότι στην ενηλικίωση.

Σίγουρα το καλύτερο είναι να έχουμε όλοι μία καλή, υγιή αρχή στην ζωή σε σχέση με τις εμπειρίες μας εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Όταν έχουμε συναισθηματικά διαθέσιμους γονείς και υγιή βιώματα ζωής μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τις καθημερινές αντιξοότητες με αυτοπεποίθηση, ικανότητα και πρωτοβουλία. Μάλιστα προσαρμοζόμαστε με λιγότερο κόπο στην παιδική ηλικία παρά στην ενηλικίωση. Ο εγκέφαλος για να μάθει μία νέα συμπεριφορά (π.χ. να μάθει να ηρεμεί) και να ξανα-μάθει μια συμπεριφορά (π.χ. πως να διαχειρίζεται τον θυμό του χωρίς βία) χρειάζεται το λιγότερο 45 ημέρες, δηλαδή 5 εβδομάδες. Στην θεραπευτική γλώσσα: 5 συνεδρίες, πράγμα που στην πρακτική σημαίνει 5 εβδομάδες, διότι δεν αρκεί μονάχα μία εβδομαδιαία ώρα στο γραφείο του ψυχολόγου για να γίνουν οι αλλαγές. Η επιστήμη δείχνει πως όσο μεγαλώνουμε είναι πιο δύσκολο να προσαρμοστούμε στις αλλαγές και χρειάζεται να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια– δηλαδή, βούληση και πειθαρχία για να δούμε τις αλλαγές.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο θεραπευόμενος πρέπει να έχει ενεργή ρόλο στην διαδικασία της ψυχοθεραπείας του και να δεσμευτεί στις εργασίες για το σπίτι, στην αυτοπαρατήρηση των σκέψεων του και στην καταγραφή της συμπεριφοράς του καθ’ όλη την διάρκεια της θεραπείας του. Συνήθως οι πρώτοι που παρατηρούν τις αλλαγές είναι το οικογενειακό περιβάλλον και μετά ο ίδιος ο θεραπευόμενος. Και το συνειδητοποιεί όταν αρχίζει να μην ‘νιώθει τον εαυτό του’-δηλαδή όταν παρατηρεί τον εαυτό του να έχει αλλάξει τρόπο αντίδρασης και σκέψης. Είναι πολύ όμορφο να το βλέπει κανείς αυτό. Αλλά και να το συνειδητοποιεί.

Η αμοιβή για την ψυχοθεραπεία κυμαίνεται μεταξύ 40 ευ και 60 ευ.                                                                                            


Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσετε το θέμα που σας απασχολεί.

Η επικοινωνία γνωριμίας είναι δωρεάν. Τ. 698.860.4576