Δωρεά-Donation

Η SOPHROSYNA είναι μία μη-κερδοσκοπική και μη-αμειβόμενη παροχή ψυχικής υγείας για βρέφη και μητέρες. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτήν την δέσμευση μας, σας προσκαλούμε να στηρίξετε την καμπανια μας για να έχουν πρόσβαση όσοι έχουν ανάγκη για υποστήριξη, ειδικά στις δυσπρόσιτες περιοχές των Κυκλάδων και για να καλύπτουμε τα έξοδα των εργαστηρίων μας (π.χ. εκτυπώσεις βιβλία εργασίας,  εκπαιδευτικά εγχειρίδια, φυλλάδια) κάνοντας την δωρεά σας στο  SOPHROSYNA Infant-Maternal Mental Health: Strengthening Bonds-Securing Attachment

Στηρίζοντας το έργο μας θα μπορούμε να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στην βρεφική-μητρική ψυχική υγεία.