εγκυμοσύνη μητρότητα οικογένεια

Δωρεά-Donation

Η SOPHROSYNA είναι μία μη-κερδοσκοπική και μη-αμοιβώμενη παροχή ψυχικής υγείας για βρέφη και μητέρες. Η ομάδα  προσφέρει τον χρόνο τους σε αυτό το κοινωνικό έργο δίχως αμοιβή. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτήν την δέσμευση μας, σας προσκαλούμε να στηρίξετε την καμπανια μας για να καλύπτουμε τα έξοδα των εργαστηρίων μας (π.χ. εκτυπώσεις βιβλία εργασίας,  εκπαιδευτικά εγχειρίδια, φυλλάδια) κάνοντας την δωρεά σας στο GOGETFUNDING.COM Infant and Maternal Mental Health Services and Training SOPHROSYNA Perinatal Psychology  

Στηρίζοντας το έργο μας θα μπορούμε να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας για όλους.

2017 SOPHROSYNA Perinatal Psychology