Δημοσιεύσεις


Οι δημοσιεύσεις της κας. Γεωργιάδου έχουν λάβει συνολικά 150 αναφορές σε ψυχολογικές επιστημονικές μελέτες.

  1. Georgiades, C. and West, R. (2009).Time Spent With Urges to Smoke and Strength of Urges as Independent Predictors of Self-Rated Difficulty Not Smoking During Abstinence, Journal of Smoking Cessation, Vol. 4, Issue 1. Cambridge University Press online, 2012
  2. Swami, V., Furnham, A., Georgiades, C. and Pang, L. (2007). Evaluating Self and Partner Physical Attractiveness, Body Image, Vol. 4, Issue 1: 97-101
  3. Swami, V., Smith, J., Tsiokris, A., Georgiades, C., Sangareau, Y., Tovee, M.J. and Furnham, A. (2007). Male and Physical Attractiveness in Britain: A Cross-Cultural Study, Journal of Social Psychology, 147 (1):15-26
  4. Georgiades, C. and Clarke, D. (2004). Minor Brain Injury, Headway the Brain Injury Association, London, UK

 (1) Διπλωματική Εργασία Thesis στην Ψυχολογία Υγείας, (2) Ατομική Εργασία (Individual Project) (3) Ομαδική Εργασία (Group Project)- MSc Research Methods in Psychology (University College London, University of London 2006)