Μετάβαση στο Γυμνάσιο


Ἐνα πρόγραμμα για τα παιδιά της ΣΤ’Δημοτικού στην μετάβαση για την Α’ Γυμνασίου. Εξερευνούμε τους συναισθηματικούς και κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις σχέσεις των παιδιών με φίλους, εκπαιδευτικούς και την οικογένειά.

Επτά δίωρες συνεδρίες για την ψυχολογική προετοιμασία στο Γυμνάσιο στο πλαίσιο της Εφηβείας.

Διατίθεται υλικό συμμετοχής. Η κάθε Ομάδα θα περιλαμβάνει 8 άτομα και θα είναι κλειστή.

Τιμή συμμετοχής: 25ευ ανά δίωρη συνεδρία.