Βρεφική Ψυχική Υγεία


Η Βρεφική Ψυχική Υγεία (ΒΨΥ) σχετίζεται με την “αναπτυσόμενη ικανότητα του βρέφους και του νηπίου (μέχρι και την ηλικία των 3 χρόνων) να βιώνει, να εκφράζει και να ρυθμίζει τα αισθήματά του· να διαμορφώνει στενές και ασφαλείς σχέσεις· και να εξερευνά το περιβάλλον του και να μαθαίνει από αυτό.” Κι αυτά όλα στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος φροντίδας, που περιλαμβάνει την οικογένεια, την κοινότητα και το πολιτιστικό παράδειγμα (1).

Η SOPHROSYNA σκοπεύει στην ανάπτυξη της επίγνωσης της κοινότητας σχετικά με την κρισιμότητα της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας για την συναισθηματική, φυσική και ψυχική υγεία. Προσφέρουμε επιμορφωτικά σεμινάρια για την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των πρώτων 3 χρόνων της ζωής του παιδιού, καθώς και εργαστήρια γονεϊκότητας για την ανάπτυξη της ανατροφής και την ισχυροποίηση της σχέσης γονέα-βρέφους. Η σημασία της σχέσης μητέρα-βρέφους είναι καθολικά αναγνωρισμένη σαν κρίσιμη για τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Γι’ αυτό και στην SOPHROSYNA πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να εξετάζουμε τις εγκυμονούσες γυναίκες για πιθανές διαταραχές διάθεσης και να προσφέρουμε θεραπεία σέ όσες νέες μητέρες υποφέρουν από μία διαταραχή διάθεσης, όπως η κατάθλιψη ή το άγχος. Στην περίπτωση που μια μαμά υποφέρει από μια τέτοια διαταραχή, τότε ο ρόλος του πατέρα είναι ακόμη πιο κρίσιμος στην ανάπτυξη του νηπίου του, γιατί το νήπιο έχει ανάγκη να αναπτύξει μια σχέση ανατροφής με έναν πρωτεύοντα πάροχο φροντίδας.

Η έρευνα δείχνει ότι τρεις παράγοντες είναι κρίσιμοι για ένα νήπιο στα πρώτα τρία χρόνια της ζωής του, κι αυτοί είναι η ανάπτυξη του εγκεφάλου, ο συναισθηματικός δεσμός και οι σχέσεις του βρέφους, και η έλλειψη τοξικού στρες από την ζωή του βρέφους.

Η SOPHROSYNA υποστηρίζει την κοινωνική, συναισθηματική και γνωσιακή ευημερία των βρεφών και των έως 3 ετών νηπίων, μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και των εργαστηρίων για γονείς, ώστε να σταθούν ικανοί να οικοδομήσουν ασφαλείς και σταθερές σχέσεις με τα παιδιά τους.

Αν αισθάνεστε ότι εσείς ή κάποιος δικός σας βρίσκεται σε σοβαρό, άμεσο κίνδυνο και πρόκειται για έκτακτη ανάγκη (π.χ. αυτοκτονικός ιδεασμός, ετεροκαταστροφικός ιδεασμός κ.α.) επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον ειδικό ψυχικής υγείας ή την πιο κοντινή σας εφημερεύουσα Ψυχιατρική Κλινική.

Τηλέφωνο άμεσης βοήθειας: 166 —Εφημερεύοντα Νοσοκομεία

 


Βιβλιογραφία

  1. Osofsky, J.D. & Thomas, K. (2012). What is Infant Mental Health? Zero to Three (J), v33 n2 p9
  2. Australian Association of Infant Mental Health Inc. http://www.aaimhi.org/
  3. World Association of Infant Mental Health http://www.waimh.org/