Αμοιβή Υπηρεσιών

ΔΩΡΕΑΝ Ψυχοθεραπεία για την Περιγεννητική Απώλεια* (Αποβολή, Θνησιγένεια) και τον Νεογνικό Θάνατο*

Για τις ακόλουθες υπηρεσίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να πληροφορηθείτε την αντίστοιχη αμοιβή.

 • Αρχική Συνέντευξη–  Ψυχολογική Αξιολόγηση & Έκθεση: αναλόγως διάρκειας και Κλινικής Συνέντευξης.
 • Ψυχολογική και Κλινική Συνέντευξη, Εκτίμηση, Έκθεση, Διάγνωση, Διαχείριση: Λήψη Προσωπικού & Οικογενειακού Ιστορικού | Διευρεύνηση Παρόντος Προβλήματος | Χρήση Ανιχνευτικών Εργαλείων |
  • Διάρκεια 2 ωρών Κλινική Συνέντευξη: Δομημένη Κλινική Συνέντευξη για τις Διαταραχές DSM-V και τις Διαταραχές Προσωπικότητας | Θεραπευτικό Σχέδιο Στοχευμένων Συνεδρίων
 • Βρεφική Ψυχική Υγεία 0-3 ετών
  • Συνεδρία διαρκείας 1 ώρας με τον Γονέα και Βρέφος / Νήπιο
 • Μητρική Ψυχική Υγεία
  • Ατομική 
  • Ομαδική
 • Ψυχολογία Παιδιού 4-12 ετών
  • Ατομική
  • Ομαδική
 • Ψυχοθεραπεία Εφήβων 13-18 ετών
  • Ατομική
  • Ομαδική
 • Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων 19+
  • Ατομική
  • Ομαδική
 • Συμβουλευτική σε θέματα Ψυχικής Υγείας 
 • Πρόγραμμα Απώλειας & Πένθους Columbia University καθορισμένης διαρκείας 16 εβδομάδων Ατομική Συνεδρία 

ΔΩΡΟ η έβδομη  Συνεδρία σε Θεραπευτικό Σχέδιο 12 εβδομάδων

ΔΩΡΟ η έβδομη και ενδέκατη Συνεδρία σε Θεραπευτικό Σχέδιο 16 εβδομάδων

Συμμετοχή σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα Θεραπείας Παιδιού, Εφήβου και Ενηλίκου παραχωρείτε Έκθεση σχετικά με την ψυχολογική πρόοδο.

Κάθε Πρόγραμμα Παιδιού (7-12 ετών), Εφήβου και Ενηλίκου διαρκή δύο ώρες εκτός αν εφαρμοστεί σε Ατομική Ψυχοθεραπεία όπου διαρκεί μία ώρα.

* εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος π.χ. ενός έτους από την απώλεια

Τηλ. Επικοινωνίας: Τ. 6988-604-576