Αμοιβή Υπηρεσιών


Η αμοιβές για τις υπηρεσίες ψυχολόγου διαφέρουν αναλόγως την περίπτωση του κάθε θεραπευόμενου. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες. Αυτό που μπορούμε να δηλώσουμε στον ιστότοπο μας είναι η

ΔΩΡΕΑΝ Ψυχοθεραπεία για την Περιγεννητική Απώλεια* (Αποβολή, Θνησιγένεια) και τον Νεογνικό Θάνατο*

ΔΩΡΟ η έβδομη  Συνεδρία σε Θεραπευτικό Σχέδιο 12 εβδομάδων

ΔΩΡΟ η έβδομη και ενδέκατη Συνεδρία σε Θεραπευτικό Σχέδιο 16 εβδομάδων

* εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος π.χ. ενός έτους από την απώλεια και για διάστημα έξι μηνών μια φορά την εβδομάδα

 

Καλέστε 6988-604-576